Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Pulsator Consulting Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Zöldfa utca 54., adószám: 24915245213), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Pulsator Consulting Kft.

A szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Zöldfa utca 54.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@olim.pub

Cégjegyzékszáma: 13 09 178016

Adószáma: 24915245-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Bíróság

Telefonszámai: +3670 6120321

A szerződés nyelve: magyar 

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

 

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető honlapunkon keresztül.

 

Megvásárolható szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített szolgáltatások online és személyesen is megvásárolhatók. A szolgáltatások tartalmazzák az Áfát.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, a szolgáltatásról fotót jeleníttet meg. A szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete a következőképpen néz ki. A szolgáltatás a kosárba helyezéssel választható ki.

1.10. Adatbeviteli hibák esetén később plusz szolgáltatás adható hozzá, a szolgáltatás törölhető, az ár később is ellenőrizhető.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok

A számlát e-mail-en küldjük, és az alábbi módokon kérjük kiegyenlíteni: átutalással.

Számlaszámunk: MKB Bank 10103881-43173900-01004000

A megrendelést és átutalást követően e-mail-ben küldjük el jegyét.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének beérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
1.13. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 1 héten belül megkezdődik.

1.14. Általános teljesítési határidő megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 2 hét.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Panaszkezelés

1.16. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Vegyes rendelkezések

1.17. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét.

 

Budapest, 2023. január 18.